Hopp til hovedinnholdet

Siste nyheter

Fra Negotias landsmøte november 2017. Foto: Terje Bergersen

Forbundet er inne i en ny treårig strategiperiode. Hovedmålet er å styrke posisjonen som et dominerende YS-forbund i privat sektor.

Snart vinterferie! Disse Oakley skibrillene kan bli dine hvis du blir med på vår vinter-quiz på Facebook. Foto: Terje Bergersen

Blir du med på vår lille vinter-quiz, så kan du vinne et par skibriller i topp kvalitet. (Konkurransen er avsluttet).

Tillitsvalgt Truls Hamsdokka i Nexans Norway, er blant dem som tidligere har mottatt aktivitetsprisen. Her med Monica A. Paulsen - Negotias nåværende forbundsleder.

Kjenner du en i Negotia som fortjener en oppmerksomhet for god innsats? Da kan du foreslå vedkommende som kandidat til Aktivitetsprisen 2018.

Europakommisjonen har lansert forslag om å opprette et felles europeisk arbeidstilsyn. – En interessant tanke som kan styrke arbeidstakeres rettigheter på tvers av landegrensene, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Trygghet, sikkerhet og kontroll samlet i ett kort. Pluss gode betingelser på sparing og kreditt.

- Uten sterke arbeidstakerorganisasjoner blir det ikke noe trepartssamarbeid, påpeker Negotias forbundsleder Monica Paulsen. Foto: Terje Bergersen

- Den nye regjeringsplattformen mangler tydelighet for å motvirke den fallende organisasjonsgraden i arbeidslivet, mener Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hovedavtalen med Virke (her 2014-versjonen) erstattes nå av en fornyet utgave som gjelder for de neste fire årene.

Fredag 12. januar kom YS og arbeidsgiverorganisasjonen Virke til enighet om ny hovedavtale for de neste fire årene.

Foto: AdobeStock

Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar 2018. YS tilbyr dagskurs i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo.

- Digitalisering fører til store omveltninger i arbeidsmarked og arbeidsliv. Det holder ikke at vi bare følger med utviklingen hver for oss, sier YS-leder Jorunn Berland. Foto: Terje Bergersen

- Den raske utviklingen innen teknologi og digitalisering krever sterkere planlegging og koordinering, sier YS-leder Jorunn Berland. Hun mener Solberg II-regjeringen bør utnevne en egen teknologiminister.  

- Styrerepresentasjon er viktig for partssamarbeidet på arbeidsplassen. Jeg oppfordrer NHO til å revurdere sammensettingen av eget styre, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen.

NHO nekter å åpne for å ha egne ansatte representert i sitt styre. - NHO burde i stedet gå foran med et godt eksempel, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

At arbeidsgiver krever taushetsplikt når forhold ved bedriften drøftes er ikke uvanlig, men kan skape vanskelige situasjoner for den tillitsvalgte.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Fra 1. januar 2018 har vi fått en ny likestillings- og diskrimineringslov som erstatter fire tidligere diskrimineringslover.

Foto: Terje Bergersen

YS ønsker velkommen til kick-off og frokostseminar om Arbeidslivets klimauke – mandag 15. januar. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kommer!

Negotia-tillitsvalgt Kjerstin R. Halvorsen og administrerende direktør Bjørn Kolbjørnsen. Foto: Terje Bergersen

Ved smelteverket Eramet i Porsgrunn betrakter bedriftsledelsen lang ansiennitet som et kvalitetsmerke.

- Dokumentasjon av realkompetanse må bli en obligatorisk del av den attesten en arbeidstaker får når arbeidsforholdet opphører, sier Negotia-lederen Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Seks av ti arbeidstakere opplever at kompetansen deres blir verdsatt på jobben. – Bra, men ikke godt nok for kunnskapsnasjonen Norge, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Torsdag la LO og NHO fram evalueringen av AFP. Hovedkonklusjonen er at målet om at ansatte står lenger i jobb er nådd.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

I arbeidet med statsbudsjettet for 2018 er det foreslått å innføre skatt på deler av diettgodtgjørelsen etter Statens satser. YS og Negotia følger saken.

- Arbeidet med å utjevne uakseptable lønnsforskjeller mellom kjønnene må bli en obligatorisk del av lønnsarbeidet i bedriftene, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Kvinners lønn utgjør fortsatt bare 86 prosent av menns lønn. – Virkemidlene for å sikre likelønn må tas i bruk, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Onsdag 29. november kom YS og NHO til enighet om ny hovedavtale for de neste fire årene.

Helene Oestreich og Lars Terje Bogevik trivdes på introduksjonsdagen hos Negotia. - Dette har bidratt til å gi oss et bedre utgangspunkt for å gå i gang med klubbarbeidet, sier de. Foto: Terje Bergersen.

Å være helt fersk tillitsvalgt kan være litt skummelt. Da er det trygt å få en dag med informasjon og praktiske tips hos Negotia.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.