Politikk - Dette mener Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for alle ansatte i privat sektor. Negotia skal være i front og vise vei til en bedre arbeidshverdag. Formålet er å fremme medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale, kulturelle og miljømessige interesser.

Negotia har kontakt med politikere, embetsverk og presse både lokalt og nasjonalt.
Vi følger den politiske dagsorden tett og bistår tillitsvalgte i deres samfunnspolitiske engasjement. Kontakt politisk ledelse for spørsmål, innspill og dialog.

Politisk plattform 

Negotia er en partipolitisk uavhengig fagforening som organiserer ansatte innenfor privat næringsliv og frivillig sektor. «Politisk plattform» beskriver Negotias overordnete politikk og verdigrunnlag. Den tar for seg følgende fire områder:

  • Arbeidsliv: Negotia jobber for et arbeidsliv hvor ansatte har reell innflytelse, hvor virksomheten verdsetter sine medarbeidere og hvor den enkelte gis muligheter for egen utvikling.
  • Kompetanse: Arbeidslivet endrer seg i raskere takt enn før. Teknologiske endringer, det grønne skiftet og nye arbeidsformer, er faktorer som vil legge premisser for samfunnet i årene framover. Negotia mener livslang læring og kontinuerlig påfyll av kompetanse blant medarbeidere er helt avgjørende for å sikre høy sysselsetting, verdiskaping og innovasjon samt en sunn økonomisk utvikling i årene som kommer.
  • Næringspolitikk: Negotia mener Norge må ha en aktiv næringspolitikk, som sikrer høy sysselsetting, en bærekraftig utvikling og verdiskaping over hele landet.
  • Samfunnspolitikk: Negotia tror på et demokratisk samfunn med robuste institusjoner, høy grad av tillit, små forskjeller og et sterkt fellesskap

Høringssvar

Negotia gir innspill til myndighetene i høringer som berører medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Høringssvar er en viktig mulighet til å påvirke lovendringer som ofte følger i forbindelse med høringsprosesser. Høringssvarene koordineres via YS. Det ble i 2020 gitt innspill på følgende saksområder:

  • Nye hjemmekontorregler på høring
  • Forslag til endringer i tvisteloven – ankesiling, rettsmekling mv.
  • Straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv., samt innføring av krav om at lønn skal utbetales via bank.
  • Diskrimineringsnemndas myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling
  • Utlevering av opplysninger fra arbeidsgiveres a-melding til NAV.
  • Fougner-utvalget om kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Bransje

Negotia representerer arbeidstakere innenfor en rekke ulike bransjer i privat næringsliv og frivillige organisasjoner.

Pressemeldinger

Vi produserer forløpende pressemeldinger som distribueres via NTBs pressemeldingstjeneste. Forbundet er også bevisst på å gi innspill og tips, i tillegg til å produsere debattinnlegg om samfunns- og arbeidsrelaterte saker.

For spørsmål og henvendelser knyttet til presse, ta kontakt med politisk rådgiver, Heidi Amalie Bang.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler