Landsmøtet

Landsmøtet er Negotias øverste beslutningsorgan, og holdes hvert år i november. 

Landsmøtets delegater

Landsmøtet består av representanter valgt av regionsmøtene, samt forbundsstyrets medlemmer. Hver av de syv regionene har i utgangspunktet fem delegater. De øvrige fordeles i henhold til regionenes medlemstall per 1. januar. I tillegg består landsmøtet av forbundsstyrets medlemmer.

Det samlete antallet stemmeberettigete delegater på landsmøtet er rundt 80. Med tillegg av administrativt ansatte og inviterte gjester er det om lag 120 deltakere på møtet.  

Prosedyrer i forkant av landsmøtet

Forslag til landsmøtet må være forbundsstyret i hende innen 15. september. Alle forslag sendes ut sammen med de øvrige landsmøtedokumentene senest 3 uker før landsmøtet. 

Landsmøtet behandler følgende saker: 

  • Regnskap
  • Beretninger
  • Forbundets strategi med økonomiske rammer
  • Vedtektsendringer
  • Virksomhetsplan 
  • Andre saker fremmet av forbundsstyret
  • Budsjett for kommende år
  • Valg

Resolusjoner vedtatt på landsmøtet 2019

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler