Hopp til hovedinnholdet

Negotia Internasjonalt

Negotias internasjonale engasjement, spesielt vår deltakelse i YS internasjonale nettverk, UNI, EWC og deltakelse i solidaritetsarbeid, er et viktig tilfang til vårt politiske arbeid, og et av de viktigste verktøyene vi har for politikkutvikling og politikkutforming.

Negotias internasjonale arbeid bygger opp under YS`to hovedpilarer som er gjensidig forsterkende og overlappende; Internasjonal solidaritet og globalisering av arbeids- og næringsliv.

I internasjonal solidaritet ligger det en erkjennelse av fellesinteresser mellom arbeidstakere og deres organisasjoner på tvers av nasjonale barrierer. EØS-avtalen innebærer at svært mange norske lover og regler utformes eller preges av EU, uten at norske folkevalgte har tilstrekkelig innflytelse. Det er derfor en prioritert oppgave for Negotia via YS å engasjere seg for å sikre at viktige krav til faglige rettigheter, menneskerettigheter, vern av miljøet, personvern, innsyn og samfunnssikkerhet ivaretas i lovgivningsprosessene i EU.

Negotia Internasjonalt er underlagt første nestleder for politisk ledelse med dedikerte administrative ressurser.

Negotia Internasjonalt er bygd opp med følgende struktur: 

UNI Global Union - Verdens største fagforening

Europeisk Samarbeidsutvalg /European Works Council

Negotia har engasjert seg i YS sitt «Basic Rights» prosjekt i det sørlige Afrika.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.