Valg- og kontrollkomité

Valgkomiteens oppgave er å finne egnede representanter til styret.

Medlemmer av valgkomite for perioden 2018-2020

Roger Rønning - LKA

Stein Sele - Oslo

Glenn Salvesen - Sør

Victor Henriksen - Vest

Svein Åge Haugli - Øst

Svein Olav Olsen - Nord

Ann Joan Gjevik - Midt

 

Kontrollkomiteens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning.

Medlemmer av kontrollkomiteen perioden 2018-2020:

Torbjørn Fevang - Leder

Kristin Kvikstad - Medlem

Øyvind Granberg - Medlem

Geir Owe Sørholt -  Medlem

Ingrid Thomasgård - 1. varamedlem

Eva W. Eriksen - 2. varamedlem

 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler