Valg- og kontrollkomité

Valgkomiteens oppgave er å finne egnede representanter til styret.

Medlemmer av valgkomite for perioden 2015-2017

Roger Rønning - LKA

Stein Sele - Oslo

Glenn Salvesen - Sør

Margrethe Nordal Sunde - Vest

Svein Åge Haugli - Øst

Svein Olav Olsen - Nord

Ann Joan Gjevik - Midt

 

Kontrollkomiteens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning.

Medlemmer av kontrollkomiteen perioden 2015-2017:

Torbjørn Fevang - Leder

Kristin Kvikstad - Medlem

Jannicke Sommer-Eklund - Medlem

Andreas Rui -  Medlem

Eva W. Eriksen - 1. varamedlem

Eva Beate Nybø - 2. varamedlem

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler