Regionene

Negotia er inndelt  i 37 avdelinger som igjen tilhører 7 regioner.

Årlige regionsmøter holdes innen utgangen av april. Avdelingene velger representanter til regionsmøtene.

Saker som behandles av regionsmøtene er:

  • forberedelse av saker til landsmøtet
  • høringssaker utsendt av forbundsstyret
  • saker som regionens avdelinger finner det hensiktsmessig å drøfte
  • valg av representanter til landsmøtet, valgkomitee og ung

 

Region Nord:Avdelingene Tromsø, Hålogaland, Salten, Hålogaland og Svalbard.

Region Midt: Avdelingene Trøndelag, Ålesund og  Nordmøre og Romsdal.

Region Vest: Avdelingene Bergen, Sør-Rogaland, Hardanger, Haugesund og Fjordane.

Region Sør: Avdelingene Sørlandet, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Region Øst: Avdelingene Mjøsa, Romerike, Borg og Moss.

Region Oslo: Avdeling Oslo & omegn

Region landsomfattende- og konsernavdelinger (LKA) Avdelingene: Avløyserlaga, Den Norske Seminteknikerforening, EVRY, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder,  IBM Services, Jotun, NORTURA, Orkla foods Norge, Orkla Confectionery & Snacks, Opplysningen, Røde Kors, Telenor, Tine  og  Økonomiforbundet.

Veiledning for regionsmøter.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler