Landsmøtet

Landsmøtet er Negotias øverste beslutningsorgan, og holdes hvert år i november

Representantene til landsmøtet velges av regionsmøtene som igjen består av avdelingsrepresentanter.
Hver av de sju regionene har i utgangspunktet fem representanter. De øvrige representantene fordeles på regionene i henhold til medlemstall per 1. januar. I tillegg kommer forbundsstyrets medlemmer. Det samlede antallet stemmeberettigete representanter på landsmøtet er nærmere 80.

 

Landsmøtet behandler følgende saker:

  • regnskap
  • beretninger
  • forbundets strategi med økonomiske rammer
  • vedtektsendringer
  • virksomhetsplan
  • andre saker fremmet av hovedstyret
  • budsjett for kommende år
  • valg

Resolusjoner vedtatt på landsmøtet 2017

 

Strategisk plan 2015 - 2017

Landsmøtet 2014 vedtok Negotias strategiske plan for 2015 - 2017. Logg deg inn på "Min side" og gjør deg kjent med målene.  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler