Hopp til hovedinnholdet

Klubber

Negotia-klubben i Ahlsell ved avd. «Proffklubb Vest» i Stavanger. Foto: Terje Bergersen

Bedriftsklubbene er i sentrum for Negotias aktiviteter og prioriteringer.

Det er vanlig å danne klubb når medlemstallet er tre eller flere.

Klubbene varierer svært i størrelse, fra en knapp håndfull og opp til flere hundre medlemmer. Etableringen av klubb med de rettighetene som følger av det, er knyttet til avtaleverket. Klubbens medlemmer velger styre. Det er de tillitsvalgte ute på bedriftene som forvalter avtaleverket i det daglige. All rådgivning og saksbehandling rettet mot klubber og medlemmer utøves av administrasjonen i Negotia.

Veiledninger for avdelinger og klubber i Negotia

Vedtekter for Negotia - § 10 Klubber

Samtlige klubber og enkeltmedlemmer er organisasjonsmessig tilknyttet en lokal geografisk avdeling, evt. konsernavdeling.

Søknad om registrering av klubb i Enhetsregisteret (Brønnøysund)

Som klubb må dere registrere dere i Brønnøysund for å kunne opprette en egen bankkonto. Vedlagt følger skjemaer for å gjøre dette:

- Stiftelsesprotokoll

- Mal for klubbvedtekter

For å opprette klubben i Enhetsregisteret i Brønnøysund må dere huske:

  • At det er samsvar mellom styret som er valgt, og det som fremkommer av stiftelsesprotokoll * hvis klubben har eksistert lenge, så må dere allikevel fylle ut stiftelsesdokuementet
  • At det er samsvar mellom stiftelsesdato som er meldt i skjema på Altinn, og det som fremkommer av stiftelsesdokument
  • At det er samsvar mellom navnet på klubben (forening) som meldes i skjema, og det som fremkommer av protokoll/vedtekter

Søknad om opprettelse gjøres ved å trykke på denne linken

Aktiviteter i klubben

For støtte til faglige og sosiale aktiviteter i klubben, kan du søke om midler fra avdelingen du tilhører og søke om 3 % midler

Start- eller Re-startpakke

Startpakkene er et kurstilbud til nye medlemsgrupper. Formålet med startpakken er først og fremst å etablere bedriftsklubben, hvor målet er å gi medlemmene basiskunnskap om klubbdrift. Under en Startpakke vil fokus være på de lokale forholdene og situasjonen på bedriften. Hva er viktig for dere og hvordan skal dere legge opp klubbarbeidet?

En Re-Startpakke går ut på det samme som en Startpakke, men er ment som et tilbud til allerede etablerte klubber som ønsker en oppsving på klubbarbeidet sitt.

Startpakke-/Re-Startpakke-kurset gjennomføres som oftest på bedriften hos dere, men kan også holdes i et møtelokale i nærheten hvis det er mer hensiktsmessig.

Startpakke- og Re-Startpakke-kursene avholdes av Forhandlingsavdelingen i Negotia. Ring 815 58 100 og be om Forhandlingsavdelingen eller send en mail til forhandlingsavdelingen@negotia.no. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler