Arbeidsledighet

Du vil kunne få kontingentfritak ved:

Arbeidsledighet

Når du har sendt inn vedtak fra NAV som bekrefter dette eller kopi av meldekort for mottak av dagpenger. Meldekort gir kun tre måneders fritak av gangen, derfor anbefales å sende vedtak, dersom dette foreligger. Det gis kontingentfritak i inntil 12 måneder av gangen. Alle sidene i vedtaket må sendes inn.

 

Arbeidsledighet etter oppsigelse

Send inn vedtak fra NAV som bekrefter dette. Mottar du etterlønn (sluttpakke) er dette å betrakte som lønn og gir ikke fritak før det foreligger et vedtak fra NAV om arbeidsledighet. Alle sidene i vedtaket må sendes inn.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler