- Jeg mener det ikke er grunn til å frykte digitaliseringen, så lenge omstillingene skjer på en sosialt ansvarlig måte, sier sjeføkonom Roger Schjerva i IKT Norge. Foto: Terje Bergersen

Hva vil digitaliseringen gjøre med arbeidslivet?

- Selv om digitaliseringen kommer for fullt vil det være nok av oppgaver å utføre her i landet, mener Roger Schjerva i IKT Norge.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Skjerva holdt innlegg på Negotias tariffkonferanse torsdag, der 70 tillitsvalgte fra en rekke forskjellige bransjer var samlet.

For en tid siden gikk toppsjef Rune Bjerke i DNB ut og sa at digitaliseringen kan føre til at bankens 10.000 ansatte kan bli redusert til 5000 innen fem år. Roboter og automatiske prosesser vil overta arbeidet mange ansatte ivaretar i dag, var DNB-sjefens budskap.

Bjerkes utspill var kraftig, og han er ikke alene om å peke på at digitaliseringen vil føre til store endringer i arbeidslivet.

- Endringene må håndteres på en sosialt ansvarlig måte

Sjeføkonom Roger Schjerva i IKT Norge er imidlertid opptatt av å nyansere bildet.

- Digitaliseringen er her, og den vil føre til forandringer. Men det betyr ikke at vi ikke vil ha noe å gjøre i framtiden. Det kommer til å være nok av oppgaver å utføre i samfunnet, sier Schjerva.

Han peker på at det vil dukke opp nye behov som vi ikke kjenner i dag, og at det egentlig ikke er noen grunn til å frykte at digitaliseringen skal få stor negativ virkning på sysselsettingen.

- Mennesker er ikke sånn at vi kommer til et punkt hvor vi tenker at «nå har vi alt vi trenger, nå er det ikke noe mer å finne opp». Vi er ikke skrudd sammen på den måten. Tenk på alt vi driver med nå som vi ikke visste ville komme for noen år siden.

Schjerva mener likevel det er én viktig forskjell fra før, nemlig tempoet forandringene skjer i.

 - Det er nok ganske sikkert at vi kommer til å oppleve endringer i raskere tempo i tiden framover enn vi har vært vant til. Men vi må huske at omstilling er ikke noe nytt, det har foregått bestandig. Det som er viktig er at det håndteres på en sosialt ansvarlig måte, og der har ikke minst fagforeningene en viktig rolle.

- Må bli verdensmestre i digital kompetanse

Norge har en høy verdiskapning per sysselsatt sammenliknet med andre land, og vi har gjennomgående en høyt utdannet befolking. Begge disse forholdene vil være avgjørende for det norske arbeidslivet i framtiden, i følge Roger Schjerva:

- Vi må gjøre mer for mindre, bli enda mer effektive. Digital kompetanse må inn i alle læringsløp, på alle nivåer. Norge må rustes med IT-kompetanse i verdensklasse, og antallet studieplasser innen IT-faget må trappes kraftig opp.

Medstrømsstrategi overfor delingsøkonomien

Roger Schjerva satt i delingsøkonomiutvalget som nylig la fram sin rapport. Han mener delingsøkonomien åpner for nye muligheter, og at den er noe man må jobbe med og ikke mot.

- For det første er delingsøkonomien mye mer en «Uber». Den utvider markedene på en rekke områder og gir forbrukerne et mer differensiert tilbud. Den gir sterkere konkurranse og lavere priser, bidrar til nye inntekts- og sysselsettingsmuligheter og potensielle miljøgevinster. Men det må være ryddighet. Aktører som opererer på delingsplattformer må konkurrere på like vilkår som andre næringsdrivende.

- Delingsøkonomien må behandles på linje med andre, og jeg mener som sagt vi må ha en medstrømsstrategi overfor den. Et eksempel er veksten i antallet selvstendig sysselsatte og frilansere. - Lag tilbud som gjør at dere kan organisere de selvstendige, er Roger Schjervas oppfordring til Negotia og den øvrige fagbevegelsen..

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker