For deg som er tillitsvalgt

Som tillitsvalgt er du viktig både for dine kollegaer og for arbeidsplassen din. Du kjenner sikkert på at det er mye å skulle sette seg inn i, og det skal du få god hjelp til.

Alle våre tillitsvalgte skal ha skolering og vi er opptatt av å gi deg den kompetansen du trenger for å gjøre en best mulig jobb for dine medlemmer og din bedrift.  Vår opplæring er gratis, og inkluderer reise, opphold og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. Her finner du vårt kurstilbud for nye tillitsvalgte

Negotia er også opptatt av å gi deg den hjelpen du trenger for å kunne utføre vervet på en god måte.  Vi ønsker derfor å oppfordre deg til å ta kontakt med oss ved spørsmål eller behov for hjelp. 

Hva er den tillitsvalgtes viktigste oppgaver?

Å være tillitsvalgt betyr at du representerer Negotias medlemmer på arbeidsplassen din. Du skal være gruppens talsperson og ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver.

Eksempler på dette kan være:

 • Delta på de informasjons- og drøftingsmøter arbeidsgiver kaller inn til
 • Forhandle om lønn og andre forhold
 • Påse at medlemmene har de lønns- og arbeidsforhold som er avtalt i tariffavtale og andre aktuelle avtaler
 • Ivareta medlemmer ved konflikter på arbeidsplassen
 • Ivareta medlemmer ved personalsaker
 • Sørge for god informasjon til rett tid
 • Verving og innmelding

Ingen forventer at en nyvalgt tillitsvalgt fra første stund skal håndtere alle disse oppgavene.

Den viktigste funksjonen du har som tillitsvalgt er å være kontaktperson for medlemmene på din arbeidsplass, og kunne videreformidle saker og spørsmål videre til hovedtillitsvalgt eller Negotia sentralt ved behov.

Dine rettigheter som tillitsvalgt

Hovedavtalen bestemmer hvilke rettigheter og plikter du har som tillitsvalgt. Her er noen:

 • Du har rett til medbestemmelse og innflytelse.
 • Du har innsynsrett i forhold som angår bedriftens økonomiske situasjon (herunder regnskap og budsjett og medlemmenes lønn).
 • Du har rett på nødvendig tid til å uføre vervet
 • Du har rett til å forplikte medlemmene i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere, når tariffavtale ikke er til hinder for dette 

Et godt samarbeid mellom en tillitsvalgt og en bedrift forutsetter at det er løpende dialog mellom partene. Vi vil derfor oppfordre deg til å be om et møte med ledelsen for å snakke om samarbeidsrutiner og lage en plan for møter.

Tid til å utøve vervet

Hovedavtalen legger til rette for at du som tillitsvalgt kan gjøre en god jobb. Generelt i hovedavtalene er det derfor fastsatt at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver.

Hva som er «nødvendig tid» er et skjønnsspørsmål, og vil variere fra virksomhet til virksomhet. Det kan avhenge av mange ting som eksempel antall medlemmer, antall avdelinger i virksomheten, hvor geografisk spredt de ansatte er og hvor arbeidskrevende oppgavene er. Hovedavtalene i privat sektor slår fast at dersom en av partene ønsker det, kan en gjennom lokale forhandlinger avtale en tidsramme.

Klubbaktivitet og synliggjøring

Aktive og synlige tillitsvalgte er vår beste markedsføring!  

Du som tillitsvalgt har derfor et ansvar for å vise frem Negotia både for medlemmer og potensielle medlemmer. Det finnes ingen fasit på hvordan dette kan gjøres, men informasjon, synlighet og aktiviteter er sentrale stikkord.  Les mer 

Nettbutikk

Negotia har egen nettbutikk hvor du kan bestille giveawaysprodukter og brosjyremateriell. Les mer

Økonomisk støtte til aktiviteter

Klubbene i Negotia har i utgangspunktet ingen egen økonomi. 

For støtte til faglige og sosiale aktiviteter kan det søkes om midler fra den lokale avdelingen klubben tilhører, og fra den sentrale ordningen med 3-prosentmidler.

Trenger flere medlemmer

Organisering på arbeidsplassen handler om hjelp når du trenger det, innflytelse og ryddig dialog med ledelsen. Jo flere man står sammen, jo større er muligheten for å oppnå akkurat det. Derfor er det så viktig å verve kollegaer! Les mer

Innrapportering av verv og verktøy for tillitsvalgte på Min side

For i det hele tatt å ha rettigheter og plikter som tillitsvalgt, er det viktig at arbeidsgiver har mottatt skriftlig melding om hvem som representerer Negotia som tillitsvalgt på arbeidsplassen.

I tillegg er det viktig at Negotia sentralt får registrert tillitsvervet i vårt system. Dette for at du skal få oversikt over (tjenesten under krever innlogging på Min side med BankID) :

Informasjon om tillitsverv eller endringer rapporteres til Negotia under kontakt oss på Min Side, eller på e-post til medlem@negotia.no.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker