Hva gjør jeg hvis bedriften går konkurs?

Dette kan bli en aktuell problemstilling for noen fremover.

Oppnevnelse av bobestyrer

Ved alle konkurser i Norge blir det oppnevnt en bobestyrer. Hvem som er bobestyrer følger av informasjon om bedriften på proff.no eller i brønnøysundregisteret. Du kan også ta kontakt med tingretten for å få vite hvem som er oppnevnt som bobestyrer.

Bobestyrer er den personen som tar over forvaltningen av selskapet og som kan svare på alle spørsmål som angår selskapet og dets situasjon.

Hva skjer med arbeidsforholdet mitt?

Du vil bli sagt opp fra arbeidsforholdet ditt på vanlig måte. Dersom bedriften ikke kan fortsette med drift må du imidlertid fratre. Dette vil du få informasjon om i oppsigelsen.

Hva gjør jeg med lønn?

Ved konkurs er arbeidsgiver mest sannsynlig ikke i stand til å betale lønn. Etter konkursåpning har du krav på 1 måneds lønn regnet fra konkursåpning.

Dersom du blir sagt opp mens du er permittert har du også krav på lønn i oppsigelsestiden. Hvis du ble permittert før konkurs, og arbeidsgiver satte i verk faktisk permittering før varslingsperioden var utløpt, kan du ha rett til «dobbel lønn» for de dagene hvor varslingsperioden og arbeidsgiverperioden faller sammen.

Det vil være NAV lønnsgaranti som utbetaler det du har av utestående lønn hos din arbeidsgiver ved konkurs. Bobestyrer skal informere om fremgangsmåte og bistå med utfylling av skjemaer for krav på lønn som bobestyrer på vegne av de ansatte skal sende til NAV lønnsgaranti.

Hva har jeg krav på av lønn?    

  • Lønn og annet arbeidsvederlag for inntil 6 måneder.
  • Lønnskravet må ikke ha forfall lenger tilbake enn 12 måneder før den dagen begjæring om konkurs kom inn til tingretten (fristdagen). Denne fristen er absolutt.
  • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.
  • Pensjonsytelser for inntil 6 måneder.
  • Erstatning for tapt arbeidsvederlag for inntil 6 måneder.
  • Renter inntil fristdagen av lønnskrav du ikke har fått utbetalt, og inndrivelseskostnader.
  • Rimelige omkostninger ved å begjære arbeidsgiveren konkurs.
  • Du kan få dekket inntil 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden (som gjelder på fristdagen). I tillegg kan du også få dekket rimelige omkostninger ved å begjære arbeidsgiveren konkurs.

Når må jeg fremsette kravet mitt?

Du bør fremsette kravet ditt så snart som mulig. Du kan kun få dekket krav som ikke er mer enn 12 måneder gamle. Kravene fremsettes til bobestyrer.

Hva gjør jeg etter en konkurs?

Etter at du har sendt inn krav til arbeidsgiver må du søke om dagpenger hos NAV. Du kan søke om forskudd på lønnsgaranti hos Nav. Etter perioden du har krav på lønnsgaranti kan du ha krav på dagpenger dersom du oppfyller vilkårene for dette.

 

Dagpenger og lønnsgaranti ved konkurs - nav.no

 

Se også informasjon fra konkursrådet.

Det er alltid lurt å være organisert!

Bli medlem i dag

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker