Medlemskommunikasjon og markedsføring

Negotia har et informasjonsansvar overfor sine medlemmer.

Blant foreningens kommunikasjonskanaler blir elektroniske og digitale kommunikasjonskanaler prioritert i kommunikasjon med medlemmene.

Aktuell informasjon om medlemsfordeler, aktiviteter og medlemskap skal tilrettelegges og gjøres tilgjengelig for deg som medlem. Vi bruker dine personopplysninger for å informere og markedsføre dette. I tillegg vil du kunne motta markedsføring av medlemsfordeler gjennom Negotias samarbeidspartnere dersom du har samtykket til dette.

Eksempler på aktiviteter hvor vi bruker personopplysninger:

  • Utsendelse av nyhetsbrev eller andre elektroniske henvendelser. Ved utsendelse kobles innholdet til persondata som navn og e-postadresse og eventuelt andre medlem-/kundedata om deg, slik at innholdet når rette mottakere og er målrettet og relevant.Utsendte nyhetsbrev lagres i en database hos vår leverandør av utsendelsesverktøyet. Vi kan analysere antallet som har åpnet og klikket på lenker. Statistikken benyttes for å optimalisere informasjonen som sendes fra Negotia.
  • Lesestatistikken behandles ikke på individnivå, men verktøyet gir muligheter for å hente ut statistikk også på medlemsnivå. Informasjonen brukes i all hovedsak for å verifisere at utsendte nyhetsbrev er mottatt.
  • Vi kan kontakte deg per telefon for medlemspleie og/eller markedsføring av medlemsfordeler.
  • Innenfor lovbestemte regler sammenstille persondata mot data levert fra tredjeparter, slik som Google, Facebook og andre digitale aktører for at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene. Det vil si at tilbud kan bli gitt på bakgrunn av din respons på kampanjer, e-post og SMS utsendelser, hvilke saker eller annonser du har klikket på eller på bakgrunn av adferden til brukere som har liknende bruksmønster eller demografiske egenskaper som deg.

Vi sender også ut obligatorisk informasjon i nyhetsbrev, eksempelvis om tarifforhandlinger. Dette er informasjon som anses nødvendig å formidle, i lys av foreningens hovedformål og virksomhet som fagforening. Denne type e-postutsendinger kan du som er medlem ikke melde deg av.

Medlemmer med tillitsverv vil motta obligatorisk informasjon knyttet til deres oppgaver som tillitsvalgte, herunder i tilknytning til tarifforhandlinger, medbestemmelse og tillitsvalgtopplæring.

Er du medlem av Negotia eller deltager på våre kurs vil vi bruke kontaktopplysningene til å sende deg påminnelser om deltakelse før avholdelse på sms og/eller epost. Det samme vil gjelde om kurset/ arrangementet avlyses eller det skjer andre vesentlige endringer.

Negotia sender ut medlemstilfredshetsundersøkelser og evalueringsundersøkelser etter arrangementer. Å svare på undersøkelsene er frivillig. Det er viktig for at Negotia skal få så god oversikt som mulig, at flest mulig svarer. Jo flere som svarer jo bedre service kan vi tilby våre medlemmer. Data behandles konfidensielt. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker