Medlemskontingent og fritak

Kontingent for 2017:

 

0 – 51 % stilling

  210 kroner per måned

51 – 76 % stilling

  315 kroner per måned

76 – 100 % stilling   

  420 kroner per måned

Fagforeningskontingent inntil 3.850 kroner (2017) er fradragsberettiget på selvangivelsen. Beløpet justeres årlig i forbindelse med vedtatt statsbudsjett. Så lenge personnummeret ditt er registrert hos oss, vil fradraget komme automatisk på din selvangivelse. Er du på trekk, rapporterer arbeidsgiver. 

Kan jeg sette medlemskapet på "vent"?

Negotia har ingen ordning for å fryse medlemskapet for en kortere eller lengre periode.
Som medlem må du selv ta stilling til om du vil melde deg ut for perioden det er snakk om. Du vil da starte med tre måneder karantene ved en ny innmelding hos oss. Alternativt betaler du kontingenten i perioden og opprettholder kontinuiteten i medlemskapet ditt. 

Har jeg rett til fritak for medlemskontingent?

Hvis du blir arbeidsledig, permittert eller av andre grunner er uten inntekt en periode, kan du søke om kontingentfritak. All dokumentasjon som gjelder fritak sendes medlem@negotia.no

Ved permittering eller oppsigelse, kan du søke om stønad for ventetiden. Negotia utbetaler stønad for ventetid med 550 kroner per dag i tre dager. Lavere satser gjelder for deltidsansatte.

Søknadskjema finner du her. Les mer om dokumentasjonen i selve søknadsskjemaet.

NB! Det gis ikke støtte for ventetid til de som melder seg inn etter at: permitteringsvarsel er gitt, oppsigelse er sendt eller dersom det er selvforskyldt. 

Du vil kunne få kontingentfritak på følgende vilkår:   

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler