Hvem kan bli medlem?

Alle ansatte i privat sektor, det vil si alle virksomheter utenom stat og kommune, kan bli medlem i Negotia.

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i YS, for ansatte i privat sektor.  Vi har medlemmer innen de fleste bransjer og organiserer på ulike nivåer også ledende stillinger.

Våre medlemmer jobber blant annet disse yrkesområdene: Kontor/administrasjon, IKT, Økonomi, Salg, Kundeservice, Markedsføring, Lager, Rådgivning, Laboratorier, Teknisk tegner/DAK-operatører.

Er du usikker på din bransje, ta gjerne kontakt med oss på info@negotia.no. 

BLI MEDLEM

Vi gjør oppmerksom på at nye medlemmer har fulle juridiske rettigheter etter tre måneders betalt medlemskap. Dersom det er behov for rådgivning og hjelp i denne karensperioden, kan vi bistå med dette per telefon og mail. 

Hvorfor må jeg oppgi personnummer?

Det er to årsaker til at Negotia ber om personnummer ved innmelding:

  • Skatteetaten bruker personnummer når innrapportert kontingent føres til fradrag i det enkelte medlems selvangivelse.
  • Gjensidige Forsikring baserer sitt forhold til forsikringstakere gjennom medlemsfordelen hos Negotia via personnummer.  
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler