Er du permittert?

Selv om du står uten jobb en periode, både kan og bør du opprettholde medlemskapet i Negotia. Det gir deg rettigheter og fordeler du kan trenge!

Regler knyttet til permitteringer

Vi får stadig nye henvendelser om permitteringer som følge av Koronaviruset.

Her kan du lese mer

Kontingentfritak

Ved permittering kan du søke om kontingentfritak eller redusert medlemskontingent. Ved 100 prosent permittering innvilges 100 prosent fritak i den perioden du er permittert. Er du permittert med en gitt stillingsprosent, reduseres kontingenten tilsvarende til den stillingsprosenten du arbeider. Les mer

Utdanningsstipend

Planlegger du å ta etter- og videreutdanning kan du søke om økonomisk støtte fra Negotias utdanningsstipend. Les mer

Hjelp til jobbsøknad og CV

Vi tilbyr medlemmer gratis kvalitetskontroll av jobbsøknad og hjelp til utarbeidelse av CV.  

Les mer

Nytt arbeidsforhold

Vi yter bistand ved inngåelse av nye arbeidsavtaler. 

Du kan også lese mer om arbeidsavtale her

Karantenetid

Når medlemskapet opprettholdes, unngår du ny karantenetid på tre måneder for juridisk bistand ved innmelding på et senere tidspunkt.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker