Hopp til hovedinnholdet

Student, elev eller lærling?

Student, elev eller lærling?

Du vil som SEL- medlem ha tilgang til medlemsfordeler og nettjenester - unntatt utdanningsstipend, juridisk bistand og jobbsøknad / CV-hjelp.

  • Studenter som ikke har vært i arbeid, blir innvilget fritak for hvert semester mot at det sendes inn studiebevis og kvittering for betalt studieavgift for det aktuelle semesteret.
  • Medlemmer som går ut i heltidsstudium med ulønnet permisjon fra arbeidsgiver, registreres ikke som student hos Negotia under permisjonstiden. Det kan imidlertid søkes om kontingentfritak til medlem@negotia.no
  • Studenter i arbeidsforhold gir ikke grunnlag for kontingentfritak. (Se gjeldende satser for din stillingsprosent).
  • Som skoleelev får du kontingentfritak så lenge du har oppdatert bekreftelse på et du går i offentlig eller privat skole (skolebevis). Skolebevis sendes ved innmelding.
  • Som lærling får du kontingentfritak for hele lærlingperioden. Send inn spesifisert lærlingkontrakt fra arbeidsgiver. Ved brudd på lærlingkontrakten, plikter du å melde dette til Negotia. 
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler