Hopp til hovedinnholdet

Jeg blir pensjonist. Hva skjer med medlemskapet?

Når du ikke lenger er i arbeid, er du velkommen til å fortsette medlemskapet i Negotia som pensjonistmedlem.

Blir du pensjonist fra fylte 67 år eller senere, holder det at du ringer oss eller sender noen ord på epost til medlem@negotia.no eller i posten. Du beholder alle medlemsfordeler med unntak av grunnforsikring og juridisk bistand. 

AFP-pensjonist / pensjonist fra fylte 67 år

Fra du fyller 62 år har du mulighet til å velge å stå som pensjonistmedlem i Negotia uten dokumentasjon fra verken NAV eller arbeidsgiver. Her gjelder i midlertid ufravikelige betingelser som du må ta stilling til når du vurderer denne muligheten:

Har du valgt pensjonistmedlemskap, vil du ikke senere kunne vende tilbake som fullt betalende medlem. Du fraskriver deg dine muligheter til hjelp og bistand fra Negotia i forhold til eventuelle konflikter med arbeidsgivere. Øvrige medlemsfordeler beholder du på lik linje med andre medlemmer.   

Hva koster er pensjonistmedlemskap?

Et pensjonistmedlemskap koster en måneds kontingent for et helt år. Faktura sendes ut i starten av hvert år.

Som pensjonistmedlem beholder du alle medlemsfordeler med unntak av grunnforsking (67 år) og juridisk bistand. 

Hvorfor fortsette medlemskapet som pensjonist?

Den viktigste årsaken til at Negotia har pensjonistmedlemmer er medlemsfordelene våre, og da i all hovedsak fordelene vi har med Gjensidige Bank og forsikring.

Skal du gå av med pensjon og har forsikringer hos Gjensidige kan det være lurt å få en gjennomgang av hva det vil koste å fortsette forsikringen om du skulle melde deg ut av Negotia.

Vi har også flere medlemmer som velger å stå i medlemskapet for fortsatt å ha muligheten til nettverksbygging  gjennom å delta på lokale aktiviteter, faglig som sosialt med avdelingene våre. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler