Våre tariffavtaler

Negotia har over 20 tariffavtaler. De fleste av våre medlemmene er omfattet av disse.

I de tilfeller der arbeidsgiver ikke er tilsluttet en arbeidsgiverorganisasjon, ber vi om å få avtaletiltredelse direkte med bedriften. Ved en avtaletiltredelse, vil vi kreve en av de sentrale tariffavtalene Negotia allerede har med en av arbeidsgiverorganisasjonene. Negotias viktigste motpart er NHO og VIRKE.  Mer en 80 % av våre medlemmer har sine avtaler med disse arbeidsgiverorganisasjonene.   

Våre tariffavtaler

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler