Hva er en tariffavtale

Tariffavtalen - det viktigste verktøyet i arbeidslivet!

En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom organiserte arbeidstakere og arbeidsgiver(e) om lønns- og arbeidsvilkår. Til forskjell fra individuelle arbeidsavtaler, er tariffavtaler kollektive avtaler som binder flere arbeidstakere. Den bærende ideen i avtaleverket er å utvikle og styrke samarbeidet mellom partene på bedriften. Tariffavtalen gir deg rett til bedre betingelser enn hva lovverket generelt tilbyr. Tariffavtalen består av hovedavtale og overenskomst, og suppleres ofte av en særavtale.  

Fordeler med tariffavtale

Tariffavtalen gir deg flere fordeler enn hva lovverket generelt tilbyr.

Noen eksempler på hva man kan finne i en tariffavtale er:

  • Rett til medbestemmelse, innflytelse og påvirkning
  • Arbeidstidsordninger
  • Velferdspermisjoner med lønn
  • Høyere overtidssatser enn loven
  • Rett til å velge tillitsvalgt
  • Rett til å forhandle lønn
  • Rett til å delta i saker som berører de ansatte og deres arbeidsforhold 
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Den femte ferie uka

Hvordan kreve tariffavtale

Ønsker dere å kreve en tariffavtale må dere danne en klubb og velge en tillitsvalgt. Så snart dette er på plass kan dere begynne å jobbe for å få på plass en tariffavtale. 

Er bedriften du jobber i medlem i en arbeidsgiverforening?

Hovedavtalene inneholder bestemmelser om hvor mange organiserte det må være på et arbeidssted for å kunne kreve en tariffavtale.

Generelt sier Hovedavtalen at YS/Negotia må organisere minst 10 % av arbeidstakerne for å kunne kreve tariffavtale. Noen arbeidstakerorganisasjoner krever andre bestemmelser.

Det er Negotia som forhandler fram tariffavtale på vegne av våre medlemmer. Ønsker dere at det skal kreves tariffavtale, ta kontakt med oss

Arbeidsgiver er ikke medlem i en arbeidsgiverorganisasjon 

I virksomheter hvor arbeidsgiver ikke er organisert pleier vi å si at kravet om å fremme tariffavtale er flest mulig organiserte (rundt 50 %).

Det er Negotia som forhandler fram tariffavtale på vegne av våre medlemmer. Ønsker dere at det skal kreves tariffavtale, ta kontakt med oss. Uavhengig av organisasjonsgrad, har man ingen rett på tariffavtale, men lov å kreve.  

 Slik fungerer en tariffavtale

 Mange arbeidstakere har tariffavtale på sin arbeidsplass. Hvorfor det er viktig å ha en tariffavtale, og hvilke rettigheter gir den kan du lese mer om her

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler