Virke-oppgjøret 2015

Lønnsoppgjøret - Funksjonæravtalen Negotia-Virke 2015

Partene er blitt enige om et generelt tillegg på 1,75 kroner per time, pluss heving av trinnene i minstelønnstabellen.

Tillegget på 1,75 kroner per time (284,40 per måned) gis til alle som er omfattet av funksjonæravtalen mellom Negotia og Virke – det plusses altså både på minstelønnssatsene og gis til dem som har lønn som overstiger disse.

Utover dette heves trinnene 1 - 5 i minstelønnstabellen med 2,50 per time, slik at økningen på disse blir totalt 4,25 kroner timen. Trinn 6 økes med 50 øre per time, det vi si totalt 2,25 kroner.

Tilleggene gis fra 1. april i år.

Nye minstelønnssatser i funksjonæravtalen Negotia-Virke per 01.04.15:

Trinn

Per time

Per måned

Ungdom under 18 år

 114,90

Kr 18 671,25,-

Lønnstrinn 1 (18 år)

 153,02

Kr 24 865,75,-

Lønnstrinn 2

 153,87

Kr 25 003,90-

Lønnstrinn 3 (25 år)

 155,65

Kr 25 293,10,-

Lønnstrinn 4

 159,54

Kr 25 925,25,-

Lønnstrinn 5

 165,29

Kr 26 859,60,-

Lønnstrinn 6

 184,39

Kr 29 963 40,-

Rammen for oppgjøret er på 2,7% (overheng 0,16% og glidning 1,15%)

 

Lønnsoppgjøret for HUK- avtalene

 

Lønnsoppgjøret her starter i juni. Oppdateres fortløpende. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker