Lønn og lønnsforhandlinger

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn. Les mer om minstelønn i Norge

Eventuelle tillegg for ubekvem arbeidstid på kveld, natt, søndager og helligdagsarbeid skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det står gjerne i arbeidsavtalen, i interne avtaler på arbeidsplassen eller i tariffavtalen. Ta kontakt med tillitsvalgt eller arbeidsgiver for å undersøke hvilke avtaler som gjelder på din arbeidsplass.

Arbeidstakere har likevel rett til lønn for 1. og 17. mai i følge Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager.

Arbeidstakere har rett til overtidstillegg. Les mer om overtid her 

Tariffavtalen

De fleste tariffavtaler har i dag hjemmel om lønnsforhandlinger. På noen av tariffavtalene forhandles kun lønn lokalt, mens den på andre kan avtales tillegg sentralt før de lokale forhandlingene.

Bli kjent med lønnsbestemmelsene i deres overnskomst. Det er enkelt å finne deres tariffavtale her

Håndbok i lokale lønnsforhandlinger

Bilde fra lønnskonferanse i avd. Ålesund.

Her vil dere finne tips til hva dere trenger å vite før gjennomføring av lønnsforhandlingene.  Dere vil blant annet finne informasjon om de fire kriteriene, hva dere skal se etter i årsregnskapet, og hva som skal vektlegges i år. Nytt i år er at vi har laget en håndbok for NHO, Virke og Spekter. For å få tilgang til de ulike  håndbøkene må du være innlogget "Min side". 

Fag og temahefter

Negotia har utarbeidet flere faghefter som kan være til hjelp når du skal forhandle lønn med arbeidsgiveren din. Disse heftene inneholder mange nyttige tips og råd på veien til forhandlingene. Du må være innlogget på Min side for å kunne få tilgang til heftene. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler