Rettigheter i arbeidslivet

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter? 

Arbeidslivet i Norge blir styrt av mange lover og avtaler. Politikerne på Stortinget vedtar lovene, mens arbeidsgivere og arbeidstakere blir enige om avtaler gjennom fagforeningene sine. Lovene gjelder for alle, mens avtalene gjelder for bestemte yrkesgrupper.

En tariffavtale gir de ansatte mange rettigheter som ansatte i bedrifter uten tariffavtale ikke har. Er du usikker på om bedriften har tariffavtale kan du spørre arbeidsgiver eller du kan kontakte Negotia.

Som arbeidstaker i Norge har du en rekke rettigheter og plikter. Disse omfatter blant annet forhold rundt ansettelse, oppsigelse, lønn, feriebestemmelser og permisjon. Under har vi samlet litt generell informasjon. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler