Innskuddspensjon

Jobber du et sted hvor det er innskuddspensjon, betaler arbeidsgiver hvert år en prosentandel av lønnen til din pensjon. Pengene er dine, men du får ikke bruke dem før tidligst fra du er 62 år.

Arbeidsgiver betaler et fast innskudd i ordningen.

 • Innskuddet skal være minimum 2 prosent av inntekt mellom 1 og 12G og tilføres ansattes egen pensjonskonto (EPK fra 2021)*.
 • Arbeidsgiver kan ha et høyere innskudd på inntil 7 prosent for inntekt opp til 12 G
 • Innskuddet kan betales inn fra første krone.
 • I tillegg kan arbeidsgiver betale et ekstra innskudd på inntil 18,1 prosent for inntekt mellom 7,1 og 12G.  
 • Ansatte kan betale et fast prosentinnskudd fra brutto lønn. I så fall må det gjelde alle ansatte.

Avkastningen bestemmer fremtidig pensjonsutbetaling

Ansatte bærer risikoen for fremtidig pensjon ved at avkastningen har betydning for den endelige pensjonen. Den ansatte kan gjøre valg som påvirker den fremtidige pensjonsutbetalingen eksempelvis ved å:

 • velge spareprofil, dvs. grad av risiko ved plassering av pensjonsbeholdningen.
 • velge selvvalgt pensjonsleverandør (mulig fra 1. februar 2021). 

*Innføringen av egen pensjonskonto (EPK) fra 2021 vil gjelde for alle ansatte som har innskuddspensjonsordning hos sin arbeidsgiver. Tidligere pensjonskapitalbevis** samles automatisk i egen pensjonskonto (enten hos arbeidsgivers- eller hos selvvalgt pensjonsleverandør) med mindre du motsetter deg dette innen 1. mai 2021. 

**Pensjonskapitalbevis (PKB) utstedes når du meldes ut av en pensjonsordning ved arbeidsforholdets opphør. Med etablering av egen pensjonskonto vil all tidligere opptjent pensjon fra innskuddsordning samles uten at det utstedes PKB. 

Utbetaling av pensjon fra innskuddsordning kan tidligst skje fra fylte 62 år. Utbetalingen må skje minimum over 10 år og minimum frem til fylte 77 år. Ved død utbetales gjenværende pensjonskapital til arvinger. 

Størrelsen på pensjonen din avhenger av flere forhold

Dette er noen viktige faktorer som påvirker størrelsen på din fremtidige pensjon:

 • Antall år i jobb.
 • Nivået på innskuddssatsene som betales inn.
 • Inntektsnivå.
 • Avkastningen på pensjonsinnskuddet og valgt spareprofil. Vanligst er valget mellom forsiktig, moderat eller offensiv spareprofil.
 • Forvaltningskostnader*** 

*** Forvaltningskostnadene kan variere hos de ulike pensjonsleverandørene. Et aktivt valg av pensjonsleverandør ved innføringen av egen pensjonskonto fra 1.2.2021, kan gi grunnlag for bedre utvikling av pensjonsbeholdningen din.

YS Pensjon www.yspensjon.no er utviklet som en medlemsfordel for pensjonsforvaltning. Andre alternativer er å finne på nettsiden www.norskpensjon.no 

Relevant lenke:

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler