YS-lederkafe

I samarbeid med Mitt lederunivers inviteres ledere på alle nivåer til YS-lederkafe, med faglig innslag av Statsforvalter i Troms- og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker.

Tid: Tirsdag 6.juni 1530-1700

Det faglige innslaget 

Foto av Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker

Det faglige innslaget denne gangen ivaretas av Statsforvalter i Troms og Finnmark og medlem av Totalberedskapskommisjonen, Elisabeth Vik Aspaker. Mer info om vår prominente innleder kan leses her:  

Kommisjonen leverer sin innstilling til justis- og beredskapsministeren dagen før lederkafeen, og du vil få en førstehånds presentasjon av kommisjonens innstillinger og anbefalinger.  

Kommisjonens mandat omfatter hele samfunnssikkerhetsfeltet, og krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitiske kriser til krig. I dette inngår også det sivil-militære samarbeidet.   

Anbefalinger om hva som bør prioriteres i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap fremover baseres ut ifra vurderinger av dagens utfordringsbilde nasjonalt og internasjonalt.  

I tillegg til kommisjonens innstillinger og anbefalinger vil du også få anledning til å høre om de sikkerhetspolitiske utfordringene for området Elisabeth Vik Aspaker er statsforvalter i (Troms og Finnmark).  

Konferansier er Trond Reidar Hole, generalsekretær i Parat og leder av lederutvalget i YS. 

Program: 

15:30: Leder-kaféen i Lakkegata 23 (YS-huset, kantina) åpnes, med innledning, mingling og lett servering 
15:45: Totalberedskapskommisjonens anbefalinger generelt og sikkerhetspolitiske utfordringer i Troms- og Finnmark spesielt, v/Elisabeth Vik Aspaker 

16:30: Spørsmål fra salen og oppsummering 
17:00: Avslutning 

Vi håper å treffe mange av dere. Arrangementet er gratis. Påmelding må gjøres innen fredag 2.juni gjennom denne lenken: https://forms.office.com/e/fEXDhWXpX4 

Lederkafeen strømmes på YS Facebookside: https://www.facebook.com/YSNorge/  

Ta kontakt med goran.scekic@ys.no hvis du har spørsmål. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker