Negotia tilbyr mange gode kurs

Kompetente tillitsvalgte og medlemmer styrker forbundet. Øk din kunnskap med våre gode kurstilbud – og bli en ressursperson for hele organisasjonen. 

Å være organisert i arbeidslivet handler om ha innflytelse på sin egen arbeidsplass. Det handler om konstruktiv dialog mellom partene, forankret i tariffavtalenes bestemmelser. Våre tillitsvalgte må være like gode til å forhandle som ledelsen. Det er det Negotias oppgave å utdanne dem til å bli, gjennom et variert kurstilbud.

Vi legger vekt på at også medlemmer uten verv kan delta på kursene. Dette er med på å sikre god ettervekst og rekruttering av nye tillitsvalgte. Vår anbefaling er at to fra samme medlemsgruppe deltar på kurs sammen. I nystartede klubber kan man gjerne være flere også, hvis det er ledige plasser.

Muligheten til nettverksbygging er en positiv tilleggseffekt av kursene. Erfaringsutveksling mellom medlemmer og tillitsvalgte på tvers av bedriftene styrker den enkeltes mulighet for å lykkes. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker