Tariffkonferansen er viktig, årlig møtearena for tillitsvalgte, politisk ledelse og administrasjon i Negotia. Her fra konferansen i 2022. Foto: Terje Bergersen

Tariffkonferansen

9. - 10. mars, arrangeres årets tariffkonferanse, på Scandic Lillestrøm. 

Tariffkonferansen er Negotias viktigste møtearena for de tillitsvalgte. Her legges grunnlaget for tariffutvikling og dagsaktuelle foredragsholdere vil fortelle om utfordringer som partene i arbeidslivet står overfor. Det er også en viktig møteplass mellom administrasjonen, politisk ledelse og tillitsvalgte i Negotia.

Vi har satt sammen et program som vi tror blir spennende og interessant.

I år er det et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det ikke forhandles om endringer i overenskomstene, men kun om lønn. Vi har derfor invitert sjefsøkonomen i YS, Merete Onshus og sjefsøkonomen i NHO, Øystein Dørum, for å fortelle oss om hvordan de fra hver sitt ståsted ser på den økonomiske situasjonen og utfordringsbildet fremover. Det vil gi nyttig informasjon å ta med seg inn mot årets lokale lønnsforhandlinger.

Videre vil blant annet resultatene fra fjorårets tariffoppgjør, statistikk fra lønnsbarometeret og den nye lønnskalkulatoren bli gjennomgått. Det har også kommet mange viktige endringer i arbeidsmiljøloven, med flere på trappene, og det settes derfor av tid til å gjennomgå disse, sammen med relevante dommer.

Dere vil treffe andre engasjerte tillitsvalgte til et interessant, hyggelig kompetanse- og nettverksbyggende opphold. Det vi ønsker av dere som tillitsvalgte er at dere er engasjerte og vil bidra aktivt til at dette blir en nyttig og spennende konferanse.

Meld deg på her!

Praktisk informasjon:

I tillegg til at Negotia dekker reise og opphold, så innvilger vi dekning av tapt arbeidsinntekt for konferansedagene dersom arbeidsgiver ikke innvilger lønnet permisjon.

Tariffkonferansen har begrenset med plasser. Påmeldingsfrist er torsdag 16. februar. Det vil kort tid etter fristen sendes ut bekreftelse til alle påmeldte om de har fått plass. Dersom konferansen blir fulltegnet, vil man bli satt på venteliste.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte oss her.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker