Webinar for ledere

12.00 - 13.30 22. juni 2022

Lederutvalget i YS inviterer til leder-kafe. 

YS samarbeider med Mitt Lederunivers om et bedre tilbud til medlemmer med lederoppgaver på alle nivåer. Livet som leder kan være krevende og komplekst, men vi er her for å støtte deg! Du kan lese mer om samarbeidet med Mitt LederUnivers her. 

Dette webinaret har fått en ny dato og vil gjennomføres onsdag 22. juni fra kl 12.00-13.30 med følgende tema: Belønningssystemer i arbeidslivet: Advokat og partner i Bing Hodneland, Alf Kåre Knudsen og professor ved BI, Anders Dysvik. 

Det koster 199 kroner å delta på webinaret. 

Hva skal webinaret handle om? 

 - Hvor fritt står arbeidsgiver til å endre - innføre og fjerne incentivordninger ? - Og hvordan belønner arbeidsgivere sine medarbeidere riktig og effektivt? 

Møt advokat og partner i Bing Hodneland advokatselskap Alf Kåre Knudsen og professor Anders Dysvik ved BI. De vil snakke om hva som er lov/ulovlig og hva som er klokt og uklokt når det gjelder incentiver på norske arbeidsplasser.   

  • · Hva kan arbeidsgiver innføre/fjerne i kraft av styringsretten ?
  • · Hvilke belønningssystemer fungerer/fungerer ikke?
  • · Er det noen farer forbundet med belønning? Kan belønning være kontraproduktivt?

 Dag Bjørnar Jonsrud avdelingsleder (forhandling og organisasjon) og sektoransvarlig for to sektorer i YS runder av webinaret med noen betraktninger rundt arbeidstakers perspektiv.

 Webinaret holdes av: 

Anders Dysvik er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han tok sin doktorgrad innenfor temaet arbeidsmotivasjon. Hans forskningsinteresser ligger innenfor temaene HR Management (trenings- og utviklingstiltak, investering i medarbeiderutvikling, prestasjonsvurderinger) og organisasjonsatferd/-psykologi (indre motivasjon, sosiale bytteteorier, målorientering, stress, jobbdesign, og ledelse).

Alf Kåre Knudsen er advokat og partner i Bing Hodneland DA. Han er spesialisert innenfor arbeidsrett og har over 20 års erfaring med bistand til fagforeninger, arbeidsgivere og arbeidstakere. Han har også undervisningserfaring fra Oslo Met hvor han blant annet har samarbeidet med Arbeidsforskningsinstituttet i forbindelse med etterutdanning for ledere. 

Målgruppe: Ledere på alle nivåer

Meld deg på webinaret her

Vel møtt!

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker