Synliggjøring og aktiviteter

Aktive og synlige tillitsvalgte er vår beste markedsføring! 

Du som tillitsvalgt har et ansvar for å vise frem Negotia både for medlemmer og potensielle medlemmer. Det finnes ingen fasit på hvordan dette kan gjøres, men informasjon og aktiviteter er sentrale stikkord.  

Informasjon

Du som tillitsvalgt har et  ansvar for å informere klubbens medlemmer.

Det kan være om saker av:

 • Lokal art
 • Lønnsforhandlinger
 • Styrereferater 
 • Invitasjoner til årsmøter
 • Sesong hilsen
 • Fortell medlemmene om hva du gjør, prosesser dere er i og hva du står for

Informasjonskanaler

Nedenfor finner dere noen forslag til informasjonskanaler som er mye brukt. Hvilke informasjonskanaler du velger å bruke er ikke så viktig, hovedmålet er å gi riktig informasjon til rett person i rett tid. 

 • Facebook
 • Nyhetsbrev
 • E-post
 • Bedriftens intranett

 Aktiviteter og arrangementer

Det er viktig å ha en form for aktivitet i klubben. Erfaring viser at gode arrangementer gir stolte medlemmer og vekker interesse blant de som ikke er organisert.

Hva som regnes som en god aktivitet avhenger helt av medlemmenes ønsker og klubbens størrelse. Her følger noen forslag:

 •  Medlemsmøter
 • Synliggjøre Negotia med karameller og brosjyremateriell 
 • Stand i forbindelse med lunsj
 • Synlighetsdag
 • Ønske kolleger velkommen på jobb med en bolle og en flyer
 • Vervekampanje
 • Inviter til et fag/tema møte for medlemmer og eventuelt potensielle medlemmer
 • Sosiale aktiviteter med klubben – skap Negotia identitet

Ta kontakt med Negotias markeds- og kommunikasjonsavdeling hvis dere ønsker hjelp til planlegging eller gjennomføring av en aktivitet. 

Lag et årshjul

Lag et årshjul for synliggjøring og verving i din bedrift. 

Årshjul bør inneholde aktiviteter som:

 • Hvor ofte nyhetsbrev til medlemmer skal sendes ut.
 • Sett inn viktige (lønnsoppgjør, medarbeidersamtaler, valg til styret, årsmøte) hendelser i din bedrift, og vurder ekstra informasjon ved disse hendelsene.
 • Medlemsmøter.
 • Aktiviteter i de sentrale kampanjene.
 • Informasjon til nyansatte.
 • Deltakelse på nyansattsamlinger.
 • Dato for stand.

Her kan dere laste ned en enkel mal.

Økonomisk støtte til medlemsaktiviteter

Dere kan søke Negotia om økonomisk støtte til aktiviteter og synlighet. Du kan lese mer om ordningen her

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler