Rutiner ved innsending av skjemaer for utbetaling av streikebidrag

Her finner du informasjon om utfylling av skjema for streikebidrag:

  1. Skjemaet skal fylles ut elektronisk av medlemmet som er i streik (medlemmet skal IKKE signere skjemaet). Utfylt skjema sendes av medlemmet til din lokale streikekontakt.
  2. Lokal streikekontakt laster opp mottatte streikebidragsskjemaer i mappen dere får tilgang til via vårt system (invitasjon kommer i separat e-post). Rutinebeskrivelse for behandling vil dere finne i mappen.
  3. Ved å laste opp streikebidragsskjemaene i mappen til Negotia, anses streikebidragsskjemaene som kontrollert. Lokal streikekontakt vil  motta en epost fra Negotia FØR utbetaling finner sted, hvor de bes bekrefte at opplastede skjemaer er godkjent for utbetaling.
  4. Skjemaene lastes opp i deres tildelte mappe for utbetaling hver fredag så lenge streiken pågår.
  5. Utbetaling skjer i løpet av påfølgende uke, forutsatt at skjemaene er korrekt utfylt.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker