Når andre grupper streiker – konsekvenser for Negotias medlemmer

Når andre forbund tar ut sine medlemmer i streik, kan det få konsekvenser for Negotias medlemmer i form av permitteringer. Nedenfor finner du noen viktige momenter som har betydning for de som berøres av at kolleger er i streik.

Permitteringer

Regler om permitteringer finnes i Hovedavtalene.

Spørsmål om permittering skal alltid drøftes i forkant med de tillitsvalgte, Hovedavtalens bestemmelser. Det skal skrives protokoll fra møtet. Varslingsfristen starter fra protokoll er skrevet. Varslet i bedriften (ansatte som fraværende eller ikke tilstede skal informeres på hensiktsmessig måte). Permittering skal som hovedregel gis med 14 dagers varsel. Når konflikten bryter ut, skal den enkelte som tas ut varsles så tidlig som mulig.

Streik i annen bedrift og streik blant andre grupper i egen bedrift, gir bedriften anledning til å permittere ansatte som ikke er i streik, dersom man ikke kan ”sysselsettes på rasjonell måte”.

Permittering skal alltid varsles. Som hovedregel kan ikke permittering iverksettes før etter 14 dager når det er konflikt i egen bedrift, med mindre bedriften har gitt betinget varsel etter Hovedavtalens bestemmelser. Da skal de ansatte få varsel ”så lang tid forut som mulig”. Er det konflikt i annen bedrift som er grunnlaget for permitteringen, er det ingen bestemt varslingsfrist, men bedriften skal gi varsel så lang tid forut som mulig.

Dagpenger

Blir du permittert som følge av en situasjon beskrevet ovenfor, har du som hovedregel rett til dagpenger fra NAV. NAV har regler for utregning av dagpenger, og det er de som bestemmer om du tilstås dagpenger. Det er en forutsetning at du ikke drar nytte av streiken.

Permitteringsstøtte fra Negotia

Dersom du ikke tilstås dagpenger fra NAV ved permittering pga streik, skal du ta kontakt med Negotia. Negotia yter permitteringsstøtte i inntil to uker fra permitteringens første dag til medlemmer som ikke får lønn eller dagpenger som følge av streiken. Permitteringsstøtten er en stønad som er tilpasset det beløp som de streikende får i streikebidrag.

VIKTIG! Får å motta permitteringsstøtte av Negotia må du sende inn følgende til nedenstående adresse/e-post:

 •  navn/adresse/e-post/Tlf eller mobilnummer
 • kopi permitteringsvarsel - kopi av bekreftelse på lønnstrekk fra arbeidsgiver 
 • kopi av avslag på dagpenger fra NAV 
 • angivelse av ditt faste antall arbeidstimer per uke. 
 • ditt kontonummer som pengene skal overføres til

Blir streiken langvarig, vil Negotias forbundsstyre fatte vedtak om eventuelle ytterligere streikebidrag. Negotia kan også hjelpe deg med å påklage avslagsvedtak fra arbeidskontoret.

Opptreden på arbeidsplassen når andre grupper er i lovlig streik:

 • Du skal utføre ditt alminnelige arbeid, og ikke annet arbeid som du normalt ikke gjør.
 • Du skal ikke jobbe overtid som følge av situasjonen.
 • Du skal ikke utføre arbeid for dem som er i streik.
 • Eventuelle stedfortrederfunksjoner skal heller ikke iverksettes.
 • Dersom du som følge av streiken ikke har eller får arbeidsoppgaver å utføre, skal du likevel møte på jobb og underrette arbeidsgiver om dette.
 • Du skal ikke opptre på en måte som svekker eller forsterker en lovlig streik.

Ta kontakt med Negotia hvis det oppstår situasjoner der du blir i tvil om hvordan du skal forholde deg.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler