Retten til sykepenger

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. NAV godtar sykmelding uten personlig oppmøte. Det gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer, eller fordi du blir satt i karantene fordi noen i din husstand er syk av viruset.

Det kommer stadig nye regler for koronarelatert sykefravær og egenmelding, følgende gjelder nå.

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Tidligere skulle arbeidsgiver dekke de 16 første dagene.  Reglene gjelder fra 16. mars 2020.

Fra 1. juni 2020 kan man ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16. dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

NAV praktiserer likevel følgende unntak under koronapandemien:

  • NAV godtar tilbakedaterte sykemeldinger ved påvist eller mistanke om koronavirus, og ved pålagt karantene.
  • NAV godtar sykemeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Legen vurderer om det er faglig forsvarlig å skrive sykemelding uten personlig fremmøte.

Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag.

Merk at dersom du på eget initiativ velger å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, så har du normalt ikke rett til sykepenger eller lønn fra arbeidsgiver.

Fremdeles er det slik at hjemmekontor kan være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.

Alle som sitter i karantene etter utenlandsopphold må be arbeidsgiver om å få bruke egenmelding slik at de slipper å oppsøke lege.

Personer som bevisst bryter reiserådene fra myndighetene, kan nektes sykepenger. 

Les mer på nav.no

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker