Retten til sykepenger

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. NAV godtar sykmelding uten personlig oppmøte. Det gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer, eller fordi du blir satt i karantene fordi noen i din husstand er syk av viruset.

Det er nå kommet nye regler for koronarelatert sykefravær og egenmelding.

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Tidligere skulle arbeidsgiver dekke de 16 første dagene.  Reglene gjelder fra 16. mars.

NAV hadde slik reglene var før, et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når NAV nå går inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV fra 20. mars hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring. I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperioden på 16 dager i forvissning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring.

Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden.

Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag.

Merk at dersom du på eget initiativ velger å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, så har du normalt ikke rett til sykepenger eller lønn fra arbeidsgiver.

Fremdeles er det slik at hjemmekontor kan være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.

Les mer på nav.no

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler