Retten til omsorgspenger – når barnehager og skoler er åpne og når de er stengt

Regelverket for omsorgsdager er endret. Før hadde man krav på 10 omsorgsdager med permisjon ved barn eller barnepassers sykdom (jf. aml. § 12-9). Var man alene om omsorgen hadde man krav på 15 dager. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn, men også nå som skoler og barnehager er stengt.

Antall omsorgsdager for alle foreldre fordobles. Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. Utvidelsen av dager gjelder generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset.

Reglene trer i kraft med virkning fra fredag 13. mars og skal gjelde ut 2020.

Arbeidsgiverperioden kortes ned og arbeidsgiver skal bare betale de tre første dagene med omsorgspenger. Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra NAV fra fjerde dag.

Mange har mulighet til å jobbe hjemmefra, men der man ikke finner andre løsninger vil omsorgspenger kunne benyttes.

Foreldre vil nå også ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er stengt, selv om verken barn eller barnepasser er syke.

Omsorgsdager kan ikke benyttes dersom man er 100 % permittert. Ved delvis permittering, kan omsorgsdager brukes for de dagene den ansatte skulle vært på jobb.

Hva skjer når barnehager og skoler er åpne?

Barnehagene og skolene åpnes delvis fra 20. og 27. april med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Foreldre kan likevel bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller på skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan gjelde smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer barnet bor sammen med. NAV vil kreve legeerklæring for at disse foreldrene skal få utløst omsorgspenger.

Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole fram til og med 30. juni 2020. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp.

For alle andre foreldre vil det ikke være mulig å ta ut omsorgsdager dersom barnehager og skoler er åpne uten redusert åpningstid. Dersom barnehagen eller skolen er åpen, men med redusert åpningstid og foreldre av den grunn har delvis fravær fra jobb, kan man bruke omsorgsdager for den tiden barnehagen/skolen er stengt. Det er opp til arbeidsgiver å godkjenne bruk av enkelttimer/halve dager, eller la det regnes som en hel omsorgsdag til tross for at hele dagen ikke benyttes. Her oppfordrer vi arbeidsgivere til å være fleksible, og til dialog og samarbeid lokalt.

Flere foreldre er urolige for å sende barn i barnehage/på skole, også der det ikke er begrunnet i særlige smittevernhensyn til barnet eller familiemedlemmer barnet bor sammen med. Vi gjør oppmerksom på at dersom foreldre i en slik situasjon velger å være hjemme med barnet, og det ikke er mulig med hjemmekontor, så vil det kunne føre til trekk i lønn, eventuelt andre reaksjoner fra arbeidsgiver. Igjen er det viktig å gå i dialog med arbeidsgiver for å finne løsninger.

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger#Nar-kan-du-bruke-av-omsorgsdagene

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler