Retten til omsorgspenger – når barnehager og skoler er åpne og når de er stengt

Regelverket for omsorgsdager er endret. Før hadde man krav på 10 omsorgsdager med permisjon ved barn eller barnepassers sykdom (jf. aml. § 12-9). Var man alene om omsorgen hadde man krav på 15 dager. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn, men også nå som skoler og barnehager er stengt.

Antall omsorgsdager for alle foreldre fordobles. Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. Utvidelsen av dager gjelder generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset.

Følgende regler gjelder fra 1. januar 2021.

Arbeidsgiver skal betale de ti første dagene med omsorgspenger. Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra NAV for det antall dager som overstiger ti.

Mange har mulighet til å jobbe hjemmefra, men der man ikke finner andre løsninger vil omsorgspenger kunne benyttes.

Foreldre vil nå ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er stengt, selv om verken barn eller barnepasser er syke. Dersom du har brukt opp omsorgsdagene dine kan du fortsatt bruke omsorgsdager når skolen eller barnehagen er stengt. Du må levere en bekreftelse på stengingen fra barnehagen/skolen til arbeidsgiveren din. Bekreftelse må leveres uavhengig av om omsorgsdagene er brukt opp eller ikke. Denne regelen gjelder til 30. juni 2021.

Dersom barnet ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forhold til koronaviruset kan du også bruke omsorgsdager. Det er en lege som avgjør om det foreligger særlige smittevernhensyn og arbeidstaker skal levere bekreftelse til arbeidsgiver. Det kan være av smittevernhensyn til barnet eller andre familiemedlemmer som bor med banet. Denne regelen gjelder til 30. juni 2021.

Omsorgsdager kan også benyttes når barnet, eller den som til vanlig passer barnet, er i karantene eller ventekarantene på grunn av koronaviruset.

Omsorgsdager kan ikke benyttes dersom man er 100 % permittert. Ved delvis permittering, kan omsorgsdager brukes for de dagene den ansatte skulle vært på jobb.

Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen. En annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle.

Dersom barnehagen eller skolen er åpen, men med redusert åpningstid og foreldre av den grunn har delvis fravær fra jobb, kan man bruke omsorgsdager for den tiden barnehagen/skolen er stengt. Det er opp til arbeidsgiver å godkjenne bruk av enkelttimer/halve dager, eller la det regnes som en hel omsorgsdag til tross for at hele dagen ikke benyttes. Her oppfordrer vi arbeidsgivere til å være fleksible, og til dialog og samarbeid lokalt.

Flere foreldre er urolige for å sende barn i barnehage/på skole, også der det ikke er begrunnet i særlige smittevernhensyn til barnet eller familiemedlemmer barnet bor sammen med. Vi gjør oppmerksom på at dersom foreldre i en slik situasjon velger å være hjemme med barnet, og det ikke er mulig med hjemmekontor, så vil det kunne føre til trekk i lønn, eventuelt andre reaksjoner fra arbeidsgiver. Igjen er det viktig å gå i dialog med arbeidsgiver for å finne løsninger.

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger#Nar-kan-du-bruke-av-omsorgsdagene

 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler