Oppdaterte vedtak fra Stortinget - strakstiltak

---------------------
Tiltakene er sanksjonert av Kongen i statsråd fredag 20. mars. Endringene i arbeidsgiverperioden får også virkning for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slipper ytterligere lønnspliktdager. Full oversikt på regjeringen.no 

---------------------

Sykepenger

Stortinget har vedtatt at arbeidsgiverperioden under sykemelding midlertidig skal forkortes til 3 dager. Etter dette overtar NAV ansvaret for å utbetale sykepenger.

Omsorgspenger

Stortinget har vedtatt å øke antall omsorgsdager fra 10 til 20 dager for hver av foreldrene. Samtidig er arbeidsgivers plikt til å betale for omsorgsdagene (omsorgspenger) redusert til 3 dager. Du må derfor henvende deg til NAV for utbetaling av omsorgspenger etter disse tre dagene.

Lønn under permittering

Stortinget har vedtatt at arbeidsgiverperioden er forkortet til 2 dager.

I tillegg er det vedtatt at dagpengene skal utgjøre full lønn, begrenset opp til 6G i 20 dager. Staten dekker fra dag 3 til dag 20.

Stortinget ber videre regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning. Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.

…………………

Normalt må man ha en redusert arbeidstid på minst 50 % for å ha rett på dagpenger. Regjeringen har imidlertid foreslått å redusere dette kravet til 40 %. Dette er imidlertid ikke vedtatt, så inntil videre må arbeidsgiver permittere minst 50 %.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker