FAGARTIKLER

Har dere fleksitid eller ønsker dere å få fleksitid i bedriften? Denne artikkelen gir deg som er tillitsvalgt tips og råd om utforming av slike avtaler på arbeidsplassen. Vi tar for oss både innføring av fleksitid fra grunnen av og reforhandling av en allerede eksisterende ordning.

Våren 2019 vedtok Stortinget lovendringen om etablering av egen pensjonskonto som forventes innført fra 1.januar 2021. Endringen vil berøre alle arbeidstakere som har innskuddspensjon. 

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Informasjon om regler, rettigheter og tiltak knyttet til situasjoner som oppstår i forbindelse med Koronaviruset.

Dette kan bli en aktuell problemstilling for noen fremover.

Foto: Mostphotos

En pensjon skal sikre arbeidstakers inntekt etter at arbeidskarrièren er over

Spennende og litt skummelt. Rett til fri med lønn når barna skal begynne på skolen eller i barnehage, er hjemlet i tariffavtalene. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Sommerferien er tilbakelagt og det er tid for skolestart og tilvenning i barnehage. Her har du en oversikt over tariffrettigheter foreldre har i denne sammenhengen.

Rettigheter og velferd kommer ikke av seg selv. Heller ikke at ansatte verdsettes og har innflytelse. Å sikre framtiden for deg og meg som arbeidstakere betyr å fortsette det gode samarbeidet. Oss imellom og i dialog med våre arbeidsgivere.

Foto: Mostphotos

En arbeidsavtale er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer ansettelsesforholdet.

Negotia opplever å få uvanlig mange nye medlemmer for tiden. Nå er det kanskje tydeligere enn noen gang hvorfor det er viktig å være organisert.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

At arbeidsgiver krever taushetsplikt når forhold ved bedriften drøftes er ikke uvanlig, men kan skape vanskelige situasjoner for den tillitsvalgte.

Nå må virksomhetene legge fram sitt kjønnsregnskap!

Fra nyttår ble kravene til rapportering på likestilling i norske virksomheter skjerpet. Lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivåer i virksomheten må nå legges fram. 

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Som tillitsvalgt har du myndighet til å inngå avtaler om arbeidstiden på vegne av dine medlemmer. Dette innebærer også et ansvar. Her er noen praktiske tips angående utvidet overtid og fleksitid eller gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Kontrolltiltak og overvåking på arbeidsplassen kan være både lovlig og nødvendig. Men det skal være saklig begrunnet i virksomhetens forhold.

Denne artikkelen skal gi råd til medlemmer og tillitsvalgte om forberedelser og gjennomføring av drøftingsmøtet i nedbemanningssituasjoner.

En sluttpakke er en frivillig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstaker slutter i arbeidsforholdet mot et vederlag.

Når andre forbund tar ut sine medlemmer i streik, kan det få konsekvenser for Negotias medlemmer i form av permitteringer. Nedenfor finner du noen viktige momenter som har betydning for de som berøres av at kolleger er i streik.

Sjekk restferien din. Kanskje har du dager igjen som kan brukes til en deilig vinterferie neste år? Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om overføring av ferie, men det foreligger noen begrensninger regulert av ferieloven.

Ansiennitet er et uttrykk for hvor lenge arbeidstakeren har jobbet ved bedriften. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler