FAGARTIKLER

Illustrasjon: AdobeStock

Varsling i arbeidslivet innebærer at en arbeidstaker sier ifra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke regler som gjelder.

Denne artikkelen skal gi råd til medlemmer og tillitsvalgte om forberedelser og gjennomføring av drøftingsmøtet i nedbemanningssituasjoner.

«Sluttpakke» er dagligtale for en avtale der en arbeidstaker og en arbeidsgiver blir enige om at arbeidsforholdet skal opphøre i bytte mot at arbeidstaker mottar et vederlag. 

Foto: Mostphotos

En arbeidsavtale er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer ansettelsesforholdet. 

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Som tillitsvalgt har du myndighet til å inngå avtaler om arbeidstiden på vegne av dine medlemmer. Dette innebærer også et ansvar. Her er noen praktiske tips angående utvidet overtid og fleksitid eller gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Foto: Mostphotos

En pensjon skal sikre arbeidstakers inntekt etter at arbeidskarrièren er over

Ny lovendring trådte i kraft 1.januar 2021 – du har nå en egen pensjonskonto!

Har dere fleksitid eller ønsker dere å få fleksitid i bedriften? Denne artikkelen gir deg som er tillitsvalgt tips og råd om utforming av slike avtaler på arbeidsplassen. Vi tar for oss både innføring av fleksitid fra grunnen av og reforhandling av en allerede eksisterende ordning.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Informasjon om regler, rettigheter og tiltak knyttet til situasjoner som oppstår i forbindelse med Koronaviruset.

Dette kan bli en aktuell problemstilling for noen fremover.

Rettigheter og velferd kommer ikke av seg selv. Heller ikke at ansatte verdsettes og har innflytelse. Å sikre framtiden for deg og meg som arbeidstakere betyr å fortsette det gode samarbeidet. Oss imellom og i dialog med våre arbeidsgivere.

Kjenner du dine rettigheter og hva du har krav på? Her har vi samlet de viktigste lovene og reglene knyttet til ferie og feriepenger.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

At arbeidsgiver krever taushetsplikt når forhold ved bedriften drøftes er ikke uvanlig, men kan skape vanskelige situasjoner for den tillitsvalgte.

Nå må virksomhetene legge fram sitt kjønnsregnskap!

Fra nyttår ble kravene til rapportering på likestilling i norske virksomheter skjerpet. Lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivåer i virksomheten må nå legges fram. 

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Kontrolltiltak og overvåking på arbeidsplassen kan være både lovlig og nødvendig. Men det skal være saklig begrunnet i virksomhetens forhold.

Spennende og litt skummelt. Rett til fri med lønn når barna skal begynne på skolen eller i barnehage, er hjemlet i tariffavtalene. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Sommerferien er tilbakelagt og det er tid for skolestart og tilvenning i barnehage. Her har du en oversikt over tariffrettigheter foreldre har i denne sammenhengen.

Når andre forbund tar ut sine medlemmer i streik, kan det få konsekvenser for Negotias medlemmer i form av permitteringer. Nedenfor finner du noen viktige momenter som har betydning for de som berøres av at kolleger er i streik.

Sjekk restferien din. Kanskje har du dager igjen som kan brukes til en deilig vinterferie neste år? Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om overføring av ferie, men det foreligger noen begrensninger regulert av ferieloven.

Ansiennitet er et uttrykk for hvor lenge arbeidstakeren har jobbet ved bedriften. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler