Streik under Korona – anbefalinger fra Negotia

Til den enkelte streikevakt;

  • Hold minst en meters avstand, hvis ikke bruk munnbind.
  • Vask hendene ofte og grundig. Hvis ikke dette lar seg gjøre, bruk antibac.
  • Bruk hansker ved utdeling av flyers.
  • Unngå at for mange samler seg på ett sted.
  • Begrens behovet for kollektivtrafikk og unngå pendling med offentlig transport mest mulig.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk.
  • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene og anbefalingene i den enkelte kommune. 

Til lokal streikeleder;

Lokal streikeleder må dele streikevaktene inn i kohorter. De som arbeider sammen, streiker som hovedregel sammen. Følg anbefalingene fra helsemyndighetene og anbefalingene i den enkelte kommune.

Unngå at for mange samler seg på ett sted. 

Hver streikestasjon skal ha antibac og munnbind, Negotia sender dette ut sammen med streikemateriellet. Hvis det mangler eller er behov for mer kan streikevaktleder kjøpe og få refundert av Negotia. 

Lokal streikevaktleder må sørge for at det føres lister over hvem som står streikevakt til enhver tid og hvor de står. 

Medlemsmøter gjennomføres først og fremst digitalt på Teams eller andre kanaler.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker