Lockout

Hva er lockout?

Lockout er arbeidsgivers virkemiddel dersom forhandlingene om ny tariffavtale ikke fører frem. Ved lockout stenger arbeidsgiver arbeidstakerne ute fra virksomheten. Prosedyrene som skal følges tilsvarer i hovedsak de som gjelder ved streik. Selv om lockout og streik i prinsippet er likeverdige virkemidler, er det er sjelden at det faktisk iverksettes lockouter i norsk arbeidsliv, fordi det anses som en uthuling av streikeretten.

Streik og lockout opphører ved at konflikten blir avblåst, og arbeidstakerne gjenopptar eller tas inn i arbeidet sitt igjen.

Hvem kan bli tatt ut i lockout?

Som nevnt ovenfor er lockout sjelden brukt i norsk arbeidsliv. Det er likevel et virkemiddel arbeidsgiver kan benytte seg av. Negotia har sendt plassoppsigelse på alle våre medlemmer på funksjonæravtalen og selgeravtalen. Dette innebærer at arbeidsgiver kan melde lockout på disse. Dersom arbeidsgiver velger å benytte seg av lockout må de varsle dette ​fire dager før eventuell lockout (dvs. 4 dager før en evt. konflikt kan iverksettes). Først da vet vi hvorvidt arbeidsgiver vil bruke dette virkemiddelet og hvor de evt. vil bruke det.

I forbindelse med mekling 26. og 27. januar vil en eventuell streik/lockout vil tidligst kunne igangsettes fra 28. januar. ​

Får jeg lønn?

Lockout innebærer at arbeidsgiverne nekter de ansatte å gå på jobb, og de får heller ikke lønn under lockouten. Negotia vil dekke streikebidrag til sine medlemmer i bedriften hvis bedriften blir rammet av lockout og stønaden gis fra konfliktens første dag. Streikebidragets størrelse vedtas av sentral streikekomite før konflikten er et faktum.

Kan jeg slippe lockout ved å melde med ut av Negotia?

Under en lockout blir ikke medlemmene fritatt for sine forpliktelser i henhold til forbundets løpende avtaler og vedtekter ved å melde seg ut. Konsekvensen av en utmelding etter at plassoppsigelse er gitt, vil være at man må ta del i lockouten, men ikke vil motta streikebidrag fra forbundet og heller ikke vil få dagpenger fra det offentlige. Det er heller ikke på noen måte mulig å reservere seg mot lockout.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker