Egen pensjonskonto – hva betyr det for deg?

Ny lovendring trådte i kraft 1.januar 2021 – du har nå en egen pensjonskonto!

All pensjon fra innskuddspensjonsordninger du har oppspart fra tidligere og nåværende arbeidsgiver vil fra nyttår automatisk samles på ett og samme sted, - på din egen pensjonskonto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Du trenger i utgangspunktet ikke å gjøre noen ting, bare forholde deg i ro, og så går alt av seg selv. 

Men, det er en sannhet med modifikasjoner. Ikke la deg henføre av passivitet! Riktignok kan innføringen av egen pensjonskonto være behagelig, men på lang sikt vil du være tjent med å sette deg inn i hvilke muligheter som finnes og at du gjør gode valg. Negotia oppfordrer deg til å benytte muligheten til å ta styring over egen pensjon med bedre oversikt, mer pensjon for pengene og selv velge pensjonsleverandør! 

Hva er egen pensjonskonto (EPK)

Fra 1.januar 2021 vil ansatte i privat sektor få samlet all innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver og pensjon fra tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) på ett og samme sted – i en egen pensjonskonto (EPK).  Dersom du forholder deg passiv, vil pensjonen din automatisk blir samlet hos den pensjonsleverandøren din nåværende arbeidsgiver har valgt. 

EPK gir deg muligheten til selv å velge hvor pensjonssparingen skal skje. Derfor kan du som alternativ aktivt velge en selvvalgt pensjonsleverandør. Som Negotiamedlem har du mulighet til å velge Nordea Liv (gjennom YS Pensjon) som selvvalgt leverandør med betingelser fremforhandlet av YS (se mer om dette under). 

Det er slett ikke sikkert at arbeidsgivers pensjonsleverandør gir deg de beste betingelsene, og du kan være tjent med å benytte tilbudet gjennom YS Pensjon og flytte pensjonssparingen til Nordea. 

Med innføring av egen pensjonskonto har du tre valg:

 • Du kan aktivt selv velge å overflytte egen pensjonskonto (EPK) til en selvvalgt pensjonsleverandør.  YS Pensjon har forhandlet frem spesielt gode betingelser hos Nordea Liv for deg som er medlem av et YS-forbund. Du kan velge å flytte pensjonen fra 1.februar 2021*
 • Du kan forholde deg helt i ro. Tidligere oppspart pensjon fra innskuddsordning vil automatisk overføres og samles i egen pensjonskonto hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør
 • Du kan aktivt reservere deg mot at tidligere oppspart pensjon (pensjonskapitalbevis) overføres til egen pensjonskonto. Reservasjonen må i så fall skje innen 1.mai 2021.

*Dersom du ønsker reservasjon eller å flytte EPK til annen selvvalgt leverandør enn YS Pensjon www.yspensjon.no  gjøres dette på www.norskpensjon.no 

Det vil for de fleste være en fordel å samle pensjonen på egen pensjonskonto, da reservasjonen kan føre til høyere kostnader og gebyrer. Det er kun unntaksvis at pensjonskapitalbevis (PKB) ikke kan overføres til egen pensjonskonto. Eksempler på dette er PKB med rentegarantier eller aldersgrenser. 

Oppspart pensjonskapital fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) vil automatisk overføres** til din EPK, med mindre du aktivt velger å reservere dine pensjonskapitalbevis mot dette. Ved at alt samles i din egen pensjonskonto, vil du få:

 • Bedre oversikt over opptjent pensjon fra arbeidsgiverne dine
 • Bedre mulighet til å påvirke forvaltningen av pensjonskapitalen din
 • Reduserte forvaltningsgebyrer. 

** Overføring av pensjonskapitalbevis til EPK vil skje i perioden 1.mai til 31.desember 2021. Dersom du har gjort et aktivt valg vil overflytting skje tidligere. 

Ved jobbskifte vil pensjonsbeholdningen din følge deg videre i neste arbeidsforhold. Du kan da velge om pensjonsbeholdningen din skal flyttes til ny arbeidsgivers pensjonsleverandør eller forbli hos din selvvalgte leverandør. 

Egen pensjonskonto gjelder for alle som er omfattet av en innskuddspensjonsordning. Det betyr at dersom arbeidsgiveren din har en innskuddspensjonsordning, så vil du bli omfattet av ordningen. Dersom du er usikker på hva slags pensjonsordning du er omfattet av, kan du ta kontakt med tillitsvalgt eller arbeidsgiver. Ofte vil tillitsvalgt kunne gi deg et svar. Du kan også logge deg inn på www.norskpensjon.no 

Hva er YS Pensjon?

YS Pensjon er en spennende og ny medlemsfordel i YS. YS har inngått en avtale med pensjonsleverandøren Nordea Liv. Flere forbund i YS har gått sammen og fremforhandlet avtalen som vil gi medlemmene i YS svært gode og konkurransedyktige pensjonsbetingelser. Med YS Pensjon kan du samle all pensjonssparing fra innskuddsordninger i din egen pensjonskonto. 

YS Pensjon er et attraktivt alternativt valg. Med reduserte kostnader, brukervennlighet og mulighet for bærekraftig fondssparing vil du få et godt og konkurransedyktig pensjonssparealternativ.  

Fordelene med YS Pensjon: 

 • Trygg forvaltning - YS Pensjon og Nordea sikrer god forvaltning av pensjonssparingen din gjennom hele yrkeslivet
 • Mer pensjon - YS Pensjon og Nordeas avtale sikrer lave og konkurransedyktige forvaltningskostnader slik at du kan få mer pensjon ut av pengene.
 • Bærekraftig forvaltning basert på FNs bærekraftprinsipper og klimamål. 

Nordea er blant de ledende kompetansemiljøene innen bærekraftig forvaltning, og utøver påvirkning gjennom aktivt eierskap i verdens selskaper.

 • Økt oversikt over egen pensjonskonto og eventuell privat sparing gjennom svært brukervennlig digital plattform – Nordea Boost.
 • Du beholder Nordea Liv som pensjonsleverandør ved jobbskifte
 • Tilgang til bredt fondsunivers dersom du ønsker det.
 • Fordeler på privat fonds- og pensjonssparing. 

Når kan jeg ta i bruk YS Pensjon?

Du kan velge å flytte pensjonen til Nordea Liv gjennom YS Pensjon når som helst etter 1. februar 2021. Flytteportalen åpner 1.februar 2021. Selve flytteprosessen starter fra endt reservasjonsperiode, altså fra 1. mai. Portalen vil du finne gjennom informasjon som sendes ut fra Negotia, på www.yspensjon.no, eller hos Nordea Liv.  

I praksis betyr det at overflyttingsprosessen vil ivaretas av YS Pensjon og Nordea Liv fra det tidspunktet du melder overflytting. 

Det er alltid lurt å være organisert!

Bli medlem i dag

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker