Hopp til hovedinnholdet

Ferie – noen aktuelle problemstillinger

Aktuelle problemstillinger og spørsmål om ferie knyttet til koronasituasjonen, permittering osv.

Arbeidstaker ønsker å endre allerede avtalt ferie eller avspasering

Endring av allerede planlagt ferie kan skje etter avtale med arbeidsgiver. Her oppfordrer vi arbeidsgivere til å være samarbeidsvillig.

Arbeidstaker har dessverre ikke rett til å få endret ferieplanen, selv om den planlagte feriereisen eller hytteturen ikke kan gjennomføres. Det vil for eksempel si at dersom du har fastsatt ferie for å dra på hytta i påsken, men nå heller ønsker å jobbe, så er ikke det noe du kan kreve.

Arbeidsgiver ønsker endringer i fastsatt ferie

Arbeidsgiver kan endre allerede avtalt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, men bare hvis det inntrufne vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke er andre som kan utføre arbeidet. (Se ferieloven § 6)

Koronakrisen kan være en slik uforutsett hendelse som fører til at arbeidsgiver får problemer med å videreføre driften. For eksempel kan mange i bedriften være syke som følge av viruset, slik at det er nødvendig å sette inn annet personell for å hindre vesentlige driftsproblemer.

Ferieendringen må da drøftes med arbeidstaker, som har rett til å ta med seg tillitsvalgte i møtet. Dersom endringen medfører økte utgifter for den ansatte skal dette erstattes. Disse utgiftene bør oppgis i drøftelsesmøtet.

Kan arbeidsgiver pålegge ferie i stedet for permittering?

Ferieloven gjelder også under koronakrisen. Det vil si at arbeidsgiver må følge de reglene som ferieloven fastsetter når det gjelder planlegging og gjennomføring av ferie.

Etter ferieloven § 6 har arbeidstaker krav på underretning av ferie minst 2 måneder før ferien skal avholdes med mindre det finnes særlige grunner som er til hinder for dette. Vi mener at koronakrisen i utgangspunktet ikke er en særlig hindring. Partene bør likevel forsøke å finne gode løsninger lokalt, da det er til alles beste at bedriften klarer seg gjennom krisen.

Arbeidsgiver har ellers styringsrett på når ferien skal avvikles så lenge det er innenfor rammene av ferieloven. Det vil si at hovedferien (18 virkedager – 3 ferieuker) skal avvikles mellom 1. juni og 30. september. Arbeidstaker kan kreve at restferien gis samlet innenfor ferieåret, men det er ikke fastsatt en bestemt tidsperiode for denne delen av ferien. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har i tillegg ekstraferie på 6 virkedager (1 uke). For disse dagene er det heller ikke fastsatt en bestemt tidsperiode. 

NB. Det finnes spesielle regler for ferie for arbeidstakere i oppsigelsestid og arbeidstakere i permisjoner.

Hva med ferie under permitteringen?

Dersom ferien avtales gjennomført mens den ansatte er permittert, vil permitteringsperioden forskyves tilsvarende de dagene man avvikler ferie. Dersom arbeidstaker avvikler ferie vil arbeidstaker ha krav på feriepenger. Er ferien overført fra året før vil arbeidstaker ha krav på lønn. Dette gjelder også ved avspasering av opparbeidede timer.

Se også: Permitterte får dagpenger i påsken

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.