Forsiden / Lønns- og arbeidsvilkår / Spørsmål og svar / SvangerskapspermisjonSvangerskapspermisjon

Permisjon – arbeidsmiljøloven kap. 12

Svangerskapspermisjon

Jeg skal snart ut i svangerskapspermisjon. Må jeg betale medlemskontingenten til Negotia da?

SVAR: Ja, for den perioden du mottar lønn. Tar du permisjon utover dette, får du kontingentfritak.

Hvor lenge får jeg full lønn under svangerskapspermisjonen?

SVAR: For at du skal ha full under svangerskapspermisjon uansett lønnens størrelse, må du ha inngått en avtale med arbeidsgiver om det.

Lønn ved svangerskapspermisjon er etter folketrygdloven begrenset oppad til 6G (seks ganger folketrygdens grunnbeløp). Dette betyr for mange full lønn, og det får du i 42 uker. Ellers 80 % lønn i 52 uker. Grunnebeløpet er pr 01.05.2011 kr. 79.216.


Lønns- og arbeidsvilkår er bl.a. regulert gjennom

  • Arbeidsmiljøloven
  • Ferieloven
  • Tariffavtalen
  • Særavtaler
  • Arbeidsavtalen

Nyheter for fagorganiserte

Her kan du lese aktuelle nyheter (Siden er drevet av Fafo)